Turold

Turold

Krásnou procházkou mezi vinohrady lze dojít z Penzionu Bory přes Turold až do Mikulova.

Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, který je součástí města Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří systém s délkou více než 2 km chodeb, síní a dómů.

První zmínky o jeskyni na Turoldu pochází již z roku 1669, avšak jeskyně byla později zničena těžbou vápence. Současný systém byl objeven v roce 1951 a v letech 1958 až 1967 zpřístupněn pro veřejnost. Znovuzpřístupňovací práce v jeskyni Na Turoldu zahájili členové České speleologické společnosti v roce 1999. Od června 2004 je pro návštěvníky otevřena trasa o délce 300 metrů.

Ubytování nedaleko Turoldu

Zajděte se podívat na Turold, do Mikulova a na jiné krásy Pálavy pěšky. Poskytujeme ubytování na Jižní moravě přímo v centru CHKO Pálava, naše umístění umožňuje pohodlné procestování všech zajímavých turistických možností v okolí.

Penzion Bory: U venkovního posezení je k dispozici bazén a gril, návrat z výletu můžete příjemně zakončit.

Portál, odkrytý při lámání kamene v patě stěny lomu Na Turoldu, vede do složitého labyrintu chodeb a síní. Nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky. Střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu. Krápníková výzdoba se vyskytuje vzácně. Průchod do spodního patra vyniká vzácnou tzv. turoldskou výzdobou připomínající svými tvary květák nebo mýdlovou pěnu. Spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou. V hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem.

Jeskyně je otevřena od května do října a pohodlně se k ní dá dostat po červené turistické značce procházející přes Pavlovské vrchy. Vrch Turold se nachází v CHKO Pálava. V okolí se nachází několik dalších jeskyní – Pod vrcholem, Desetimetrovka, Damoklova jeskyně a Liščí díra.

Naučná stezka Turold probíhá v délce cca 300 m a je na ní umístěno 8 informačních panelů. Stezka je určena pro pěší návštěvníky a prohlídka celé trasy trvá přibližně jednu hodinu. Naučná stezka Turold je celoročně přístupná a z větší části je shodná s přístupovou cestou k jeskyni na Turoldu. Doporučuje se využít červenou turistickou značku, která je nejzajímavější.

Informační panely jsou umístěny na upraveném dně předního lomu a návštěvníky v kostce seznamují se všemi zajímavostmi CHKO Pálava. Úvodní panel seznamuje s vedením trasy NS Turold a s historií jejího vzniku, další panely jsou věnovány charakteristice území, geologické stavbě bradla, paleontologickým nálezům, vývoji a popisu jeskynního systému, živočichům a rostlinám oblasti a zdejším archeologickým nálezům.

Kontakt: Jeskyně na Turoldu, U lomu 54, 692 01
Tel: 607202861
e-mail: turold@caves.cz