Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Rezervace se nachází severně od Mikulova. Na úpatí Stolové hory (458 m n. m.) se rozprostírá drnová step s množstvím vzácných rostlin (např. šalvěj habešská, která se tu vyskytuje na jediném místě v České republice, koniklec velkokvětý, hvozdík Lumnitzerův pálavský, kosatec skalní písečný, kavyl Ivanův, lilie zlatohlávek aj.). Ke spatření je tu i zástupce bezobratlých – roháč obecný, cvrček polní, ploskoroh žlutý, přástevník kostivalový. Savci jsou zastoupeni například křečkem polním.

Ubytování nedaleko drnové stepy na Pálavě

Zajděte se podívat na drnovou step a jiné krásy Pálavy pěšky. Poskytujeme ubytování na Jižní moravě přímo v centru CHKO Pálava, naše umístění umožňuje pohodlné procestování všech zajímavých turistických možností v okolí.

Penzion Bory: U venkovního posezení je k dispozici bazén a gril, návrat z výletu můžete příjemně zakončit.

Na vrcholu hřbetu Růžového vrchu lze nalézt řadu krasových jevů, např. závrty a vyvětralá krasová okna. Na skalních stepích se zde vyskytuje např. pěchava vápnomilná, lomikámen latnatý, stařinec celolistý, lipnice bádenská aj. Na stepních teráskách vegetuje rozchodník ostrý, rozchodník bílý a netřesk srstnatý olysalý. Severovýchodní svahy jsou v předjaří nápadné rozkvetlou sněženkou předjarní. Rezervace je typická výskytem stepních druhů bezobratlých (např. saranče modrokřídlá, kudlanka nábožná aj.). V křovinách hnízdí např. ťuhýk obecný, pěnice vlašská, sedmihlásek hajní, hrdlička divoká, slavík obecný a bramborníček černohlavý. Na dvou strmých skalních útesech se na vrcholu Růžového vrchu nachází zřícenina Sirotčího hrádku.

I na menším nedalekém vápencovém útesu Kočičí kámen (351 m n. m.) roste mezi vinicemi stepní teplomilná flóra (např. kostřava sivá, lipnice bádenská, kostřava walliska) a v západní části rezervace luční step s válečkou prapořitou.